Kenworth T680

Vodík

Výhledová možnost pohonu nákladních vozidel

 

Kromě vývoje elektrických vozidel s akumulátorem (BEV), hybridních elektrických vozidel (HEV) a nabídky řešení alternativních paliv zkoumá společnost DAF také vodík jako jednu z možností na cestě k ještě ekologičtější silniční přepravě s vyšší mírou udržitelnosti. 

 
 

Pohon vozidel pomocí vodíku

Vodík rozhodně představuje výhledovou možnost pro pohon nákladních vozidel. Vlastně existují dvě různé možnosti:

  • palivový článek využívající vodík ke generování elektřiny a napájení elektrického motoru
  • nebo využití vodíku jako paliva pro spalovací motor. 

V obou případech je možné při použití „zeleného“ (čili ekologicky vyrobeného) vodíku dosáhnout 100% snížení emisí CO2.


První zkoušky

PACCAR, mateřská společnost společnosti DAF, zkoumá ve spolupráci se společnostmi Toyota a Shell různé možnosti využití vodíku. První nákladní vozidla s vodíkovým pohonem jsou již byla testována v přístavu Los Angeles. Zjištění z těchto zkoušek budou sdílena se společností DAF, takže budeme moci začít experimentovat s touto technologií v Evropě. Pokud chceme v budoucnu dosáhnout opravdového průlomu s tímto typem technologie, je nezbytné podniknout první kroky již nyní. Přesně to také děláme.

 
 

Aktuální překážky

I přes slibný výhled je technologie hnací soustavy nákladních vozidel s vodíkovým pohonem stále v experimentální fázi a je tedy velmi nákladná. Vodík je navíc dostupný pouze v omezených množstvích a je nutné jej stlačovat pod velmi vysokým tlakem (700 bar) za extrémně nízkých teplot (-253 stupňů Celsia). Momentálně není zavedena žádná infrastruktura pro distribuci. Podle společnosti DAF bude trvat nejméně 5 až 10 let, než bude možné využívat vodík ve velkém měřítku.

 


Šedý a zelený vodík

Existuje několik způsobů výroby vodíku. Jeden z nich zahrnuje štěpení fosilních paliv, při kterém vzniká CO2 a vodík. Tento vodík se označuje jako „šedý“, protože vzniká z fosilního paliva. Další, mnohem čistší způsob výroby vodíku je prostřednictvím elektrolýzy. To zahrnuje průchod elektrického proudu vodou, přičemž vzniká kyslík a čistý „zelený“ vodík. Bohužel, prostřednictvím elektrolýzy se získává pouze 10 % současné produkce vodíku. Většina vodíku se v současnosti vyrábí chemickými prostředky z uhlí a zemního plynu, což s sebou nese vznik dalšího CO2


 
 
 

Související informace