Objevte naše další dopravní řešení pro vyprazdňování jímek

 

Městské

služby

fekální vozidla Vozidlo na vyprázdnění septiku nebo jímky je typ specializovaného cisternového nákladního automobilu, který dokáže vysát znečištěnou vodu z nádrží, jako jsou septiky a odpadní nádrže, a odvést ji na vhodné místo k likvidaci. V závislosti na objemu nádrže (nízký, střední nebo vysoký objem), a tedy na celkové hmotnosti, jsou fekální vozidla většinou dodávány jako 2, 3 nebo 4nápravové tuhé nápravy.