Pravidla a podmínky

 

Chcete vyhrát jeden z deseti modelů DAF CF Electric? Můžete ho získat v naší nejnovější soutěži DAF CF Electric na Facebooku!

Soutěž DAF CF Electric společnosti DAF Trucks CZ:

Pokud chcete mít možnost vyhrát model nákladního automobilu DAF CF Electric, musíte se zapojit do facebookového postu zveřejněného ve čtvrtek 18. února 2021.

Vstupte prostřednictvím Facebooku zde.

 

Podmínky účasti

Každá osoba starší 18 let, která se zapojí do losování o ceny na facebookové stránce společnosti DAF Trucks CZ („vstup“) od čtvrtka 18. února 2021 od 09:00 SEČ („datum zahájení“) do pondělí 22. února 2021 do 09:00 SEČ („datum ukončení“), bude automaticky zařazena do bezplatného losování o ceny („losování o ceny“) s možností vyhrát jeden z deseti modelů DAF CF Electric („cena“). Účastník musí na Facebooku správně odpovědět na zadanou otázku. Manažer sociálních médií společnosti DAF Trucks CZ se sídlem DAF Trucks CZ, s.r.o., Zděbradská 61, 251 01 Jažlovice – Říčany, Česká republika promotér“), vybere ze správných odpovědí od různých účastníků deset vítězných („vítěz“). Na losování o ceny se vztahují následující smluvní podmínky:

1.         Do losování o ceny nebudou zařazeny příspěvky, které dorazí před datem zahájení nebo po datu ukončení.

2.         Každá osoba má povolen pouze jeden vstup.

3          Účastí v losování o ceny se předpokládá, že všichni účastníci tyto smluvní podmínky přijali a souhlasí s nimi. Údaje účastníků budou shromažďovány, ukládány a zpracovávány za účelem správy a hodnocení tohoto losování o ceny. Svým vstupem dává účastník najevo souhlas s účastí v jakékoli kampani spojené s touto soutěží nebo z ní vyplývající, včetně zveřejnění jeho jména a země bydliště, pokud je to požadováno.

4.         Tohoto losování o ceny se mohou zúčastnit všechny osoby starší 18 let. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci společnosti DAF Trucks CZ, s.r.o. a dalších společností skupiny, jejich agentur a sítě prodejců a osoby profesně spojené se soutěží.

5.         Účastníci se musí zapojit do postu společnosti DAF Trucks CZ v soutěži DAF Truck Electric v sociálních médiích. Účastníci, které vybere náš manažer sociálních médií, budou vybráni do 8. týdne roku 2021. Vítězové budou vyhlášeni v 8. týdnu. Jakmile budou o své výhře informováni, musí prostřednictvím Facebooku poslat zprávu se svým jménem a adresou přímo společnosti DAF Trucks CZ, s.r.o., aby mohli obdržet výhru. Pokud výherce neodpoví společnosti DAF Trucks CZ, s.r.o. do 24 hodin po oznámení, pořadatel si vyhrazuje právo na nové losování o ceny a cena propadá. Pořadatel si vyhrazuje právo tento postup opakovat, dokud nárok na cenu neuplatní jiný výherce.

6.         Vítěz bude vybrán podle uvážení pořadatele a v souvislosti s výsledkem nebude probíhat žádná korespondence. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost účastníků soutěže.

7.         Neúspěšným účastníkům nebude výsledek oznámen, mohou však požádat o podrobnosti o výherci prostřednictvím mailu dafcz.info@daftrucks.com.

8.         Pořadatel může požadovat takové informace, které považuje za přiměřeně nutné k ověření způsobilosti, a s předáním ceny může čekat, dokud požadované údaje neobdrží.

9.         Příspěvky, které nebudou odpovídat těmto smluvním podmínkám, budou považovány za neplatné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli toto losování o ceny pozastavit, zrušit nebo upravit a/nebo zkontrolovat a revidovat tyto podmínky bez předchozího upozornění. Pokud účastníci v losování o ceny po jakémkoli zásahu do těchto smluvních podmínek pokračují, předpokládá se, že s novými nebo pozměněnými podmínkami souhlasí. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit příspěvky neúplné, urážlivé nebo takové, které nesplňují tyto smluvní podmínky, a losování o ceny může být na základě rozhodnutí pořadatele obnoveno.

10.       V případě zneužití a/nebo chyby, které ovlivní řádný chod tohoto losování o ceny, včetně udělení více cen, než kolik jich je k dispozici, si pořadatel vyhrazuje právo losování o ceny ukončit nebo pozastavit; upravit tyto smluvní podmínky; prohlásit oznámení vítěze/-ů za neplatné a/nebo ceny rozdělit jiným způsobem.

11.       Pokud vstup do soutěže z jakéhokoli důvodu nefunguje tak, jak by měl, ať už to zavinil počítačový vir, manipulace, neoprávněný zásah, podvod, technická porucha, nebo jakákoli jiná závada, kterou nemůže pořadatel ovlivnit a která znemožňuje nebo se jinak dotýká správy, bezpečnosti, spravedlnosti, integrity nebo řádného průběhu tohoto losování o ceny, vyhrazuje si pořadatel právo losování o ceny zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit. Pořadatel neodpovídá za potíže nebo technické chyby jakéhokoli počítačového vybavení nebo softwaru, které vedly k případnému zamítnutí vstupu.

12.       Alternativní cena v podobě hotovosti apod. není možná. Cena je nepřenosná a nelze ji dál předávat nebo prodávat.

13.       Vstup do losování o ceny není podmíněn žádným nákupem.

14.       Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z losování o ceny jakékoli příspěvky, pokud má důvod se domnívat, že byly účastníkem nebo jakoukoli třetí stranou zaplaceny nebo za nimi stojí podobná motivace.

15.       Pořadatel může chtít komunikovat s účastníky poštou, telefonicky nebo e-mailem. Veškerá komunikace se může týkat poskytnutí informací o výrobcích a službách skupiny, které účastníkům nabízí, nebo získávání názorů účastníků prostřednictvím průzkumu trhu.

16.       Tato soutěž není sponzorována, podporována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Vámi poskytnuté informace použije společnost DAF Trucks CZ, s.r.o. pro účely uvedené v těchto smluvních podmínkách. Vstupem do tohoto losování o ceny: (a) souhlasíte s tím, že společnost Facebook nemá vůči vám žádnou zodpovědnost v souvislosti s tímto losováním o ceny, a (b) berete na vědomí, že toto losování o ceny není sponzorováno, podporováno, spravováno ani jinak spojeno se společností Facebook.

17.       Pokud bude některá z těchto smluvních podmínek prohlášena za nezákonnou, neplatnou nebo jinak nevymahatelnou, bude z těchto smluvních podmínek odstraněna a zbývající ustanovení zůstanou i nadále v platnosti v plném znění a účinnosti.

18.       Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky.