Společnost DAF respektuje vaše soukromí. Soubory cookie používáme k nejrůznějším účelům, jako jsou například funkce internetových stránek a podpora zacílení našich marketingových aktivit. na našich internetových stránkách i mimo ně. Pokud budete pokračovat v návštěvě našich internetových stránek, souhlasíte s naším používáním souborů cookie. Chcete-li však přizpůsobit své předvolby souborů cookie, klikněte na možnost „Změnit nastavení“ níže. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace naleznete v našem Oznámení týkajícím se souborů cookie.
DAF receives important factory safety prize

Společnost DAF obdržela důležité ocenění za bezpečnost

 
Download
  • úterý 3. listopadu 2020
  • Eindhoven
  • DAF Trucks N.V.
 

Společnost DAF Trucks obdržela ocenění „Incentive Trophy“ za aktivní způsob, kterým chrání své zaměstnance před svařovacími plyny a jinými riziky při práci. Cenu uděluje nizozemská plicní asociace (LAN) a společnost RPS, která hraje vedoucí roli v prevenci nehod a nemocí z povolání na pracovišti.

 

Každý rok zemře v Nizozemsku více než tisíc lidí v důsledku vystavení působení škodlivých látek v zaměstnání. Nizozemská plicní asociace (LAN) a společnost z oblasti inženýrského poradenství RPS Nizozemsko si kladou za cíl tento počet snížit, a to zvýšením povědomí o bezpečnosti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Údaj je totiž pětkrát vyšší než počet obětí dopravních nehod. Za tímto účelem se jejich platforma sdílených znalostí „Opgelucht“ (ve volném překladu „Úleva“) stane od roku 2020 každoročně prostředkem k udělení ocenění. 

Ochrana před svařovacími plyny

Letos bylo ocenění Incentive Trophy uděleno společnosti DAF za způsob, kterým chrání své zaměstnance před svařovacími plyny. To je souhrnné označení pro plyny, zplodiny a částice uvolňované při procesech svařování a pájení. Vdechování těchto plynů může vést ke vzniku chronických chorob, jako je onemocnění plic, což je pro společnost DAF dostatečný důvod k tomu, aby průběžně investovala do nejnovějších nástrojů, optimální ventilace a bezpečného pracovního prostředí a vzdělávání zaměstnanců.

Detailní monitorování kvality vzduchu

Organizace LAN a RPS rovněž udělily pochvalu za způsob, kterým se ve společnosti DAF monitorují svařovací plyny. DAF toho dosahuje nejen pravidelným měřením, ale také díky tomu, že sami pracovníci jsou aktivně zapojení do monitorování prostřednictvím (mimo jiné) speciálního ovládacího panelu, který jim umožňuje neustále kontrolovat, zda ventilační systémy správně fungují.

„Příklad společnosti DAF je hodný následování“

Přestože společnost DAF obdržela toto ocenění především za to, jak zvládá svařovací plyny, zaslouží si tento příklad v oblasti bezpečnosti obecného následování, jak uvádí platforma „Opgelucht“. Každé oddělení ve výrobním závodě má své „vedoucí bezpečnosti“, což jsou zaměstnanci, jejichž úkolem je předávat a upevňovat bezpečné chování u svých kolegů a testovat nové ochranné vybavení a pracovní postupy. Zaměstnanci navíc mohou zahájit práci teprve poté, co správně zodpoví sérii bezpečnostních otázek. Zaměstnancům se aktivně doporučuje podílet se na vlastní bezpečnosti i bezpečnosti jejich kolegů a hlásit nebezpečné situace nebo „skoronehody“ prostřednictvím automatizovaného postupu.

„Vracejte se domů bezpečně a zdraví“

Jos Habets, provozní ředitel a člen správní rady společnosti DAF Trucks: „Ocenění pro nás znamená uznání našeho velkého úsilí, které my všichni tady ve společnosti DAF věnujeme zajišťování co nejbezpečnějších pracovišť. Existuje dobrý důvod, proč neustále investujeme do nového vybavení, nástrojů a procesů: ve společnosti DAF není nic důležitějšího než bezpečný návrat zdravých zaměstnanců domů na konci pracovního dne.“

 
 
 

Kontakty pro tisk

Jste novinář či novinářka? Kontaktujte nás a získejte další informace o společnosti, našich produktech a službách nebo o jakémkoli dalším tématu.

Rutger Kerstiens
Corporate Communications Department

Tel.: +31 (0)40 214 4191
E-mail: rutger.kerstiens@daftrucks.com

Rutger Kerstiens