DAF XD Electric

Alternativní paliva a hnací soustavy

Udržitelná řešení DAF pro silniční dopravu

 

Se společností DAF na cestu do ještě čistší budoucnosti

Někdo kdysi řekl, že jsme nezdědili Zemi od našich předků, ale půjčujeme si ji od našich dětí. Všichni musíme sdílet odpovědnost za péči o naši krásnou planetu, abychom ji mohli předat našim dětem a budoucím generacím.

Když se zaměříme na odvětví dopravy, je jasné, že všechny strany, včetně výrobců nákladních vozidel a přepravních společností, dělají maximum pro snížení emisí CO2 a snížení jejich vlivu na životní prostředí, včetně kvality ovzduší v našich městech.

 
 

Více technologií

Společnost DAF a její mateřská společnost PACCAR se soustředí na zavádění a vývoj nových řešení pro čistou a udržitelnou silniční dopravu. Neexistuje však žádné univerzální řešení pro všechny přepravní aplikace a proto rozvíjíme několik různých směrů: od plně elektrických po hybridní a od vodíkových motorů po vodíkové palivové články.

Současně se motor s vnitřním spalováním stane ještě čistším a udržitelnějším, zejména pokud je poháněn HVO získanými z odpadního hospodářství, nebo, ve vzdálenější budoucnosti, obnovitelnými „e-palivy“.

Bez ohledu na to, která technologie je pro vaši činnost nejvhodnější, je společnost DAF vaším partnerem v oblasti energetické transformace a je připravena spolupracovat s vámi na vývoji vhodných udržitelných řešeních přepravy. To zahrnuje kompletní sadu nabíječek pro elektrická vozidla, speciální školení pro řidiče a komplexní poradenství, jak optimálně plánovat a integrovat nové technologie do vašich přepravních operací a plánování.

DAF. Váš důvěryhodný partner pro energetickou transformaci.
Nyní i v budoucnosti.

Drivelines
 
 
 
On-the-road-to-even-cleaner-road-transport

Na cestě k čistší budoucnosti

Musíme se zaměřit na snižování emisí CO2. Je to výzva pro celý svět. Kromě toho musíme podniknout kroky ohledně kvality ovzduší v našich městech – což zahrnuje emise, jako jsou oxidy dusíku (NOx) a pevné částice (PM). V tomto případě jde o místní problémy.