Gert-Snel-Logistic-fullsize
Gert-Snel-Logistic-with-truck

Snel Logistic Solutions

Udržitelnost se týká nás všech

 

Průkopníci v elektrické přepravě

Snel Logistic Solutions je společnost, která je neoddělitelně spojena s udržitelností – první vozidlo CF Electric v Belgii a přechod na HVO jako standardní palivo jsou jen některé z mnoha iniciativ, které firma přijala. „Vždy je prostor pro zlepšení, takže nový model CF Electric dokonale zapadá do našich plánů na dosažení ještě větší udržitelnosti“, říká generální ředitel a majitel Gert Snel.

Udržitelnost

Společnost Snel Logistic Solutions se zavázala k udržitelnosti již před mnoha lety. Veškerá elektrická energie, kterou tento poskytovatel logistických služeb používá, je 100 % ekologická a je vyráběna solárními panely, které jsou instalovány na čtyřech pracovištích společnosti. Ve spolupráci s belgickou skupinou pro ochranu přírody Natuurpunt bylo nakoupeno několik hektarů lesních pozemků, aby se kompenzovaly emise CO 2 produkované nákladními vozidly se vznětovým motorem. Tento nákup rozšířil lesní pozemky, které společnost Snel zakoupila již dříve. Nemluvě o tom, že významný podíl vozidel společnosti Snel již používá HVO (hydrogenovaný rostlinný olej), což je bionafta na bázi zbytkového odpadu ze zemědělského průmyslu.

 
 
Gert-Snel-round

Gert Snel, ředitel společnosti Snel Logistic Solutions

„Všichni víme, že věci nemohou pokračovat jako dosud. Všichni také víme, kam se musíme dostat“, říká Snel.

„Jak se tam přesně dostat zatím není úplně jasné, ale musíme někde začít a já bych k tomu rád přispěl.“ Skutečnost, že Gert myslí úkol své společnosti vážně, je zřejmý z jeho konkrétních plánů do budoucna – probíhají rozhovory s místními orgány ohledně instalace větrných turbín. „Pokud budeme používat více elektrických vozidel, chci, aby byla poháněna zelenou energií, kterou chceme vyrábět prostřednictvím větrných turbín.“

Výzva

„Už dlouho jsme chtěli používat plně elektrická nákladní vozidla, ale jejich dojezd nebyl dostatečný pro vzdálenosti, na kterých vozidla provozujeme. Příchod druhé generace modelu CF Electric to změnil, protože má větší dojezd a nižší hmotnost. Přechod na elektrickou jízdu však nadále představuje významnou změnu a společnost DAF je pro nás během tohoto přechodu cenným partnerem. Pro nás je nyní největší výzvou proces plánování. Už není možné zastavit a rychle naplnit nádrž, takže jsme méně flexibilní. To za prvé vyžaduje určité porozumění od našich zákazníků a za druhé to představuje výzvu pro naše plánovače a řidiče. Je nutné zohlednit dobu nabíjení a současně mít pro řidiče práci. Je třeba nepohlížet na tuto okolnost jako na omezení, ale spíše jako na příležitost.“

 
 

Jízda s modelem CF Electric

„Je skvělé řídit elektrické vozidlo, jako je toto – je tiché a velmi pohodlné“, říká pan Snel, který docela pravidelně sám usedá za volant. „Pokud jsme velmi vytížení, tak nastoupím a řídím sám. Díky tomu jsem stále v kontaktu s profesí a svými zaměstnanci. Zjistil jsem, že to oceňují nejen moji kolegové, ale i naši zákazníci, když se objevím u nich ve firmě.“ Z praktického hlediska již společnost Snel zjistila, že styl jízdy, který si osvojíte, ovlivňuje spotřebu energie ještě více než u vozidla se vznětovým motorem. „Všimli jsme si, že na akumulátoru můžete jet mnohem dále při brzdění motorem; energie se v takovém případě doslova regeneruje.“

Nová síť

„Příjemný bonus tohoto elektrického nákladního vozidla je, že jsme schopni obsloužit zcela novou skupinu zákazníků. Stále více společností obrací svou pozornost ke společenské odpovědnosti podniků a jsou otevřené tomuto novému vývoji. Přestože v současné době není elektrická přeprava schopna účinně konkurovat tradiční silniční přepravě, snížení její stopy CO 2 je faktorem, který společnostem zajišťuje výraznější pozici“, říká Snel. Jedním z těchto zákazníků je společnost Coca-Cola Nederland, která má dokonce speciální kampaň na podporu udržitelné přepravy. „Tímto způsobem se navíc stanete známými v síti společností, které chtějí pracovat na udržitelnosti. Prodej se nezvýší hned, ale získáme znalosti, což je v této průkopnické fázi také velmi vítané. Tato síť nás také zavedla ke kontaktu s organizací Natuurpunt a nyní investujeme do jedné z jejích lesních oblastí.“

 
 

Fakta a čísla

Snel Logistic Solutions

DAF 2Person icon

320

Zaměstnanci

trucks

150

Vozidla

DAF services fleet

320

Přívěsy

 
Navštivte webové stránky společnosti Snel Logistic Solutions
 
 

Pohled do budoucnosti

„Aby mohly přepravní společnosti překonávat delší vzdálenosti pomocí elektrického pohonu, domnívám se, že je potřeba výrazně zvýšit počet nabíjecích stanic“, uvádí Gert Snel. „Momentálně je obtížné vytvářet ziskové trasy a vyžaduje to hodně plánování. Nedostatek nabíjecích stanic kompenzujeme tím, že máme akumulátory plně pod svou kontrolou.“ Z vývoje vozidla poháněného vodíkem s motorem s vnitřním spalováním ve společnosti DAF má Gert Snel velkou radost. „Přestože kupní cena tohoto vozidla bude vzhledem ke komplexní technologii poměrně vysoká, očekávám, že dojezd bude větší než u plně elektrického nákladního vozidla. To umožní realizovat dálkové trasy udržitelnějším způsobem. Proto se těším na investici do tohoto nového vozidla, až bude k dispozici, což bude trvat ještě několik let.“ Společnost Snel Logistic Solutions věří, že to nejsou jen zákazníci, kteří stále častěji hledají udržitelnost – podnikatelé se domnívají, že pozice společnosti jakožto udržitelného podnikání je pro společnosti stále důležitější faktor také pokud jde o trh práce. „Nechceme být jen připraveni na budoucnost, chceme také zastávat roli průkopníků.“