Podmínky pro vrácení

PACCAR Financial

 

V případě vrácení vozidla společnosti PACCAR Financial / DAF Trucks je potřeba vozidlo (nebo vozidla) vrátit v souladu s „Podmínkami pro vrácení“ popsanými v tomto dokumentu.

Nebude-li vozidlo vráceno podle Podmínek pro vrácení, bude to mít za následek finanční poplatek účtovaný společností PACCAR Financial a/nebo DAF Trucks, který může být za jakýchkoli okolností stanoven v případě jakéhokoli nároku společnosti PACCAR Financial a/nebo DAF Trucks vůči zákazníkovi. Zpráva o prohlídce provedená na vozidle po vrácení vozidla bude základem pro stanovení uplatňovaného poplatku. S cílem vyhnout se účtování poplatku doporučujeme, abyste před vrácením vozidla kontaktovali svého servisního dealera DAF a nechali provést prohlídku a práce nezbytné pro uvedení vozidla do stavu popsaného v „Podmínkách pro vrácení“.

Servisní dealer DAF má potřebné znalosti a dovednosti pro provádění této práce a zajistí, aby při provádění prohlídky společností PACCAR Financial nebo DAF Trucks nemusel být stanoven žádný poplatek. Tato brožura vám poslouží jako průvodce pro řádný postup při vracení vozidla. Viz také podrobné „podmínky“ na konci této brožury. Obsahuje ilustrativní příklady „běžného opotřebování“, které při vrácení vozidla nepovedou k reklamaci. Navíc popisuje příklady škod na vozidle, jimž se musí v každém případě předcházet a dát je před vrácením opravit autorizovanému dealerovi společnosti DAF před vrácením vozidla. Další informace o správné údržbě vozidla naleznete v příručce. Váš nejbližší servisní dealer DAF vám s tím jistě ochotně poradí.

Stáhněte si podmínky pro vrácení