Download
  • úterý 23. července 2019
 

DAF se systémem GINAF HydroAxle+

Technicky elegantní, ekonomicky výhodný

Existují typy přeprav, u nichž sice převažuje provoz na silnici, avšak malý podíl tvoří jízda v terénu. Ve velké míře je to dnes stavebnictví, ale patří sem například i sektor komunálních služeb (vyvážení odpadu na skládku) nebo zemědělství (např. velkoobjemový odvoz cukrovky či zrní z pole). Jakou v tomto případě zvolit konfiguraci vozidla? Klasický pohon 4×2 nezvládne terén, na druhou stranu pohon 4×4 nebo 6×4 zbytečně zvyšuje pohotovostní hmotnost i spotřebu vozidla. Nemusíte jít cestou kompromisu, společnost DAF Trucks totiž nabízí řešení…

 
DAF_GINAF_1
 

Toto řešení se nazývá HydroAxle+ (HTA Hydraulic Traction Asistant) a jde o pomocný hydraulický pohon přední nápravy, který externě pro DAF montuje holandská společnost GINAF, jež byla a je dlouholetým úpravcem vozidel DAF. Nejedná se pouze o pomocné hydraulické pohony, ale i o úpravy a přidávání náprav až do konfigurace 10×8. Hydraulický pohon se montuje na klasický návěsový tahač a je určen přesně pro ten typ přeprav, které tvoří z větší části jízda po silnici a pouze v malém měřítku se vozidlo pohybuje v terénu. Dopravci zpravidla pro takový typ přeprav rovnou zvolí plněpohonné vozidlo, popřípadě tahač v provedení 6×4 (a speciálně trh v České republice je historicky orientován na plněpohonná vozidla). Taková konfigurace však při detailním ekonomickém pohledu poměrně hodně a především zbytečně celou přepravu prodražuje.

Ekonomika pod drobnohledem

Technické parametry hovoří jasně: tahač v provedení 6×4, popřípadě plněpohonná varianta vozidla do terénu je oproti tahači osazenému systémem HydroAxle+ až o 2 tuny těžší a tuto hmotnost po většinu času zbytečně vozíte s sebou na úkor užitečného zatížení. Zcela zásadní je pak rozdíl ve spotřebě. Konfigurace 6×4 už z principu zvyšuje spotřebu paliva oproti provedení 4×2, a to až o 5–6 litrů nafty na 100 kilometrů. To už je významný potenciál úspory, nehledě na další nákladové položky, jako jsou pneumatiky, zvýšené náklady na údržbu apod. Z tohoto úhlu pohledu je HTA jednoznačnou alternativou.

Jak to funguje?

Jde o systém hydraulického pohonu přední nápravy, který byl vyvinut společností GINAF N.V. Lze jej dodávat na většinu konfigurací tahačů a podvozků k dostavbě modelové řady DAF CF a XF. Vozidla jsou z výrobního závodu DAF vybavena přední nápravou 183 N s nosností 9 tun, konektorem CAN, zadním motorovým PTO s kardanovou přírubou a trvalým zapojením, volným prostorem na pravé straně podvozku pro montáž nádrže na hydraulický olej a chladiče. Většina konfigurací pak ještě vyžaduje přemístění vzduchových ventilů umístěných mezi hlavními nosníky rámu na pravou stranu podvozku.
Samotný systém se skládá z nádrže na hydraulický olej, chladiče oleje, hlavního axiálního čerpadla, přídavného zubového čerpadla, kardanové hřídele pro pohon čerpadel, nábojů kol, přes které je zajištěn samotný pohon, a řídicí jednotky systému.

Pohon předních kol je zajištěn tlakem oleje, který ovládá pístky s rolnami v nábojích kol s vnitřním ,,hvězdicovitým“ tvarem. Přímým pohonem od motoru je zajištěn pohon předních kol již od nulové až do maximální rychlosti 28 km/h. Při překročení této rychlosti se systém sám deaktivuje. Celý systém neustále sleduje a porovnává otáčky všech kol a úhel natočení volantu a úpravou tlaku, který dodává hlavní čerpadlo, je zajištěno rovnoměrné rozložení pohonu předních kol v porovnání s ostatními přímo poháněnými koly. Systém funguje identicky jak pro jízdu vpřed, tak pro jízdu vzad.

Ověřeno praxí

V této chvíli jsou v provozu dvě soupravy, obě v barvách společnosti NIKA Logistics, která je součástí Šmídl holdingu. A právě tam je třeba hledat odpověď na to, proč NIKA Logistics soupravy vybavené systémem HTA provozuje. Tuto odpověď nám poskytl ing. Radek Odstrčil, generální ředitel společnosti Šmídl, s. r. o., a předseda představenstva NIKA Logistics a. s.: „Společnost Šmídl byla historicky orientovaná pouze na silniční přepravu, o terénní přepravě jsme toho moc nevěděli. S akvizicí společnosti NIKA Logistics jsme sem ovšem vnesli náš podnikatelský model založený na přísném sledování ekonomických parametrů přepravy, tedy zejména nákladových položek. NIKA Logistics se ve velké míře pohybuje v segmentu komunální a stavební přepravy a existují režimy s pouze malým podílem jízdy v terénu. Se soupravou tahače v provedení 6x4 tato přeprava nesplňovala naše ekonomické požadavky. Hledali jsme proto alternativu a našli jsme ji v podobě systému HydroAxle+.

S první myšlenkou o pořízení tohoto systému přišel vedoucí střediska přeprav sypkých hmot a zemních prací Vladimír Michalec, který tento projekt spolu s dodavatelem vozidel, společností NAPA TRUCKS, spol. s r. o., a prodejcem vozidel DAF Davidem Kynclem dotáhl do zdárného konce. Stali jsme se tak průkopníky v používání tohoto systému u nás. Přibližně měsíc provozujeme dvě soupravy a sledujeme technické i ekonomické parametry a musím říct, že jsme velmi spokojeni z obou úhlů pohledu. Proto jsem se rozhodli uzavřít kontrakt se společností NAPA TRUCKS na dodání dalších vozidel s tímto systémem.“