• středa 13. září 2017
  • Eindhoven
  • DAF Trucks
 

Změny ve správní radě společnosti DAF

S platností od 1. října budou ve správní radě společnosti DAF Trucks N.V. provedeny tyto organizační změny:

 
DAF BoM Harry Wolters Jos Habets Harald Seidel
Harry Wolters, Jos Habets, Harald Seidel
 

Harry Wolters je jmenován do funkce ředitele prodeje pro Evropu. U společnosti DAF pracuje Harry Wolters od roku 1996. Zastával postupně stále významnější pozice včetně funkce manažera výroby v Eindhovenu a následně personálního ředitele. Do současné pozice – provozního ředitele – byl jmenován v říjnu 2014. Pan Harry Wolters získal titul Master v oblasti obchodního inženýrství na univerzitě v Eindhovenu a v roce 2017 absolvoval program pro manažery na Stanfordu. Ve své nové pozici zůstává Harry Wolters členem správní rady společnosti DAF.

Jos Habets je jmenován provozním ředitelem. U společnosti DAF pracuje od roku 1998. Pan Jos Habets zastával postupně stále významnější pozice včetně funkce ekonomického manažera obchodu a kontrolora skupiny DAF, načež se v roce 2010 stal finančním ředitelem a byl jmenován členem správní rady společnosti DAF. Jos Habets získal titul Master v oblasti obchodního inženýrství na univerzitě v Eindhovenu.

Harald Seidel je jmenován do funkce finančního ředitele. U společnosti DAF pracuje Harald Seidl od roku 2001. Zastával postupně stále významnější pozice včetně hlavního kontrolora společnosti PACCAR Parts Europe a hlavního kontrolora marketingu a prodeje. Následně byl jmenován do svého současného postavení hlavního kontrolora celé skupiny DAF. Pan Harald Seidl získal titul Master v oblasti obchodní ekonometrie na Tilburg University a absolvoval postgraduální studium manažerského účetnictví a finančního managementu. Pan Harald Seidl se stane členem správní rady společnosti DAF. 


 
 
 

Kontakty pro tisk

Jste novinář či novinářka? Kontaktujte nás a získejte další informace o společnosti, našich produktech a službách nebo o jakémkoli dalším tématu.

Rutger Kerstiens
Corporate Communications Department

Tel.: +31 (0)40 214 4191
E-mail: rutger.kerstiens@daftrucks.com