Download
  • čtvrtek 18. dubna 2019
  • Bellevue, Washington
  • PACCAR Inc.
 

Společnost PACCAR jmenovala Prestona Feighta výkonným ředitelem

Společnost PACCAR Inc oznámila, že její představenstvo zvolilo s účinností od 1. července 2019 výkonným ředitelem (CEO) Prestona Feighta. Pan Feight byl rovněž s účinností ke stejnému datu zvolen členem představenstva. V současné době zastává Preston Feight funkci výkonného viceprezidenta společnosti PACCAR. Ve funkci nahradí Rona Armstronga, jenž působí jako výkonný ředitel od dubna roku 2014. Ron Armstrong odchází ze společnosti i jejího představenstva k 30. červnu 2019. Mark Pigott zůstává výkonným předsedou a bude pro společnosti i nadále zajišťovat strategické poradenství.

 
Preston Feight
 

„Preston Feight se zásadním způsobem podílí na vynikajících výsledcích společnosti PACCAR, jejím ziskovém růstu i produktech i službách, které patří k nejlepším v celém odvětví,“ uvedl Mark Pigott. „Blahopřeji Prestonovi k povýšení do funkce výkonného ředitele a vítám jej v představenstvu. Jménem představenstva a všech zaměstnanců společnosti PACCAR bych rád poděkoval Ronu Armstrongovi za pět úžasných let vynikajícího vedení a strategických vizí v úloze výkonného ředitele společnosti PACCAR.“

V průběhu 25 let, po něž pan Armstrong pracoval pro PACCAR, si společnost upevnila své postavení globálního technologického lídra. Během jeho funkčního období v pozici výkonného ředitele dosáhla společnost PACCAR mnoha rekordů, mimo jiné rekordních výnosů, čistého zisku a akciového kapitálu, uvedla na trh nové produkty a zvýšila svůj tržní podíl.

Preston Feight (51), dlouholetý lídr a odborník, se podílí na zajišťování výnosů a růstu zisku společnosti PACCAR a významným způsobem se rovněž účastní vývoje vozidel a součástí pohonných soustav nesoucích jméno PACCAR. Preston pracuje ve společnosti 21 let, v jejichž průběhu zastával důležité funkce prezidenta společnosti DAF Trucks, viceprezidenta a generálního ředitele Kenworth Truck Company a zástupce generálního ředitele pro prodej a marketing a technického ředitele společnosti Kenworth. Preston získal titul BS v oboru strojírenství na Northern Arizona University a titul MS v oboru technického řízení na University of Colorado.

„PACCAR v letošním roce slaví již 114 let své existence. Ve svém oboru má vedoucí postavení v oblasti kvality a inovací. Pyšní se vynikajícími finančními výsledky, nabízí skvělá užitková vozidla a inovativní díly pro aftermarket i finanční služby,“ uvedl Preston Feight. „Díky svému technologickému zaměření si společnost vydobyla vedoucí postavení v oblasti vyspělých pohonných soustav se vznětovými motory, elektromotory či vodíkovými palivovými články, věnuje se ovšem i propracovaným asistenčním systémům pro řidiče a konektivitě nákladních vozidel. Závody na výrobu nákladních vozidel i distribuční centra PACCAR představují díky integrovaným systémům výroby světovou třídu. Děkuji Markovi i představenstvu za poctu, že mohu vést společnost PACCAR a jejích 28 000 zaměstnanců k našemu cíli, zajišťovat ziskový růst, poskytovat vynikající služby zákazníkům a zisky akcionářům.“

 

 
 
 

Kontakty pro tisk

Jste novinář či novinářka? Kontaktujte nás a získejte další informace o společnosti, našich produktech a službách nebo o jakémkoli dalším tématu.

Rutger Kerstiens
Corporate Communications Department

Tel.: +31 (0)40 214 4191
E-mail: rutger.kerstiens@daftrucks.com

Rutger Kerstiens