Zákazníci

Zákazníci mohou být buď přímými zákazníky PACCAR nebo zákazníky autorizovaných prodejců (jako dovozci/zastoupení DAF, dealeři DAF, servisní partneři DAF a distributoři dílů TRP); druhá varianta platí z důvodu zpracování osobních údajů pro potřeby takového nepřímého zákazníka společností PACCAR. 

V případě, že jednáte jménem vašeho zaměstnavatele, zpracujeme omezené množství vašich osobních údajů, například vaše kontaktní údaje nutné ke správě smluv, budování a udržování vztahů se zákazníky a pro servis a podporu. 

Druh osobních údajů Účel Zákonný podklad
Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo vozidla a v případě potřeby ID-číslo, kopie ID, daňové číslo, číslo bankovního účtu, finanční údaje jako například úvěrové ratingy. Příprava a plnění smlouvy o prodeji a dodávání produktů a služeb včetně nákupů prostřednictvím internetového obchodu. Plnění požadavků souladu s nařízeními. Smluvní závazky. Legitimní zájmy.
Name, address, telephone number, e-mail address, Vehicle Identification Number and when needed ID-number, copy ID, tax-number, bank account-number, financial data such as credit ratings. Fulfilment of regulatory compliance Legitimate interest
Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo vozidla. Budovat a udržovat vztahy se zákazníky. Informovat vás o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Pro účely průzkumu trhu a pro účely analytického zpracování obchodních informací. Za účelem účasti ve věrnostních programech. Za účelem účasti v průzkumech a školeních. Legitimní zájmy
Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo vozidla, SPZ vozidla. Pro servis a podporu, pomoc při mimořádných událostech na silnicích, v záručních otázkách, v terénních akcích a při kampaních svolávání produktů. Legitimní zájmy