Druh osobních údajů Účel Zákonný podklad
Identifikační číslo vozidla, SPZ vozidla, souřadnice GPS, datum a čas, ID řidiče. Za účelem analýzy výkonnosti vozidla a optimalizace kvality a výkonnosti našich produktů a služeb, Provedení vzdálené diagnostiky a oprav a plánování údržby, Poskytování pomoci při mimořádných událostech na silnici (je-li to požadováno, prostřednictvím ITS). Plnění smluvních závazků. Legitimní zájmy
Jméno, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo S cílem usnadnit vaši účast v řidičských soutěžích. Souhlas