Jaké druhy osobních údajů zpracováváme? Proč zpracováváme vaše osobní údaje? Zákonný podklad.
Identifikační číslo vozidla, SPZ vozidla, souřadnice GPS, datum a čas, ID řidiče. Za účelem analýzy výkonnosti vozidla a optimalizace kvality a efektivity našich produktů a služeb, provedení vzdálené diagnostiky a oprav a plánování údržby. Poskytování pomoci při mimořádných událostech na silnici (je-li to požadováno, prostřednictvím ITS). Plnění smluvních závazků. Legitimní zájmy.
Jméno, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo. S cílem usnadnit vaši účast v soutěžích pro řidiče. Souhlas.