DAF-The-New-XF-grill-Wallpaper-04

Legislativa

 

Certifikát CO2  díky nástroji Vecto

Jako přední hráč v oblastech efektivity přepravy a ochrany životního prostředí společnost DAF již předvídala evropskou legislativu, která vyžaduje, aby měla nákladní vozidla tzv. certifikát CO2 v okamžiku, kdy opouštějí výrobní závod.

 

Od ledna 2019 evropská legislativa nařizuje, že všechna nově dodávaná vozidla 4x2 a 6x2 Euro 6 v těžkém segmentu (více než 16 tun) se musejí dodávat s emisním certifikátem CO. Další konfigurace vozidel budou následovat v roce 2030. Tyto emisní certifikáty se vytvářejí pomocí jednotného, standardizovaného a certifikovaného nástroje Vecto. Umožňuje nákladním dopravcům porovnávat emise Co2různých2 různých modelů a značek nákladních vozidel.

Díky nástroji Vecto vám může servisní dealer DAF poskytnout informace o emisích Co2vašeho2 vašeho budoucího vozidla, ještě než se jej rozhodnete koupit. To přináší maximální přehlednost a transparentnost.
 
DAF Euro 6 model range

Euro 6: od A po D


Od 31. prosince 2013 musejí všechna nová vozidla zaregistrovaná v Evropské unii splňovat emisní normy Euro 6. V porovnání s normou Euro 5 se maximální úrovně Nox snížily o masivních 80 % na 0,4 g/kWh, zatímco maximální limit pro pevné částice se snížil o 50 % na 0,01 g/kWh. Dále platí, že tyto přísnější normy musejí být plněny za stále širšího spektra okolností.

 

Výsledkem je, že současné vozidlo Euro 6 je pro životní prostředí dokonce ještě lepší než přesně stejné vozidlo vyrobené v roce 2014 nebo 2015. Důvodem je to, že vozidla musejí normy plnit za dalších a dalších okolností a v rámci normy Euro 6 jsou nyní vozidla hodnocena písmeny od A do D.

Verze D jsou nejnovější, protože splňují normy Euro 6 téměř za všech okolností: například při zahřívání motoru nebo ve vysokých nadmořských výškách. Jinak řečeno: čím novější je vozidlo, tím je pravděpodobnější, že bude splňovat nejpřísnější normy.