DAF_NGD_XGplus_light_wide

Legislativa

 
 

Na cestě do roku 2025

Evropská unie nařídila průmyslu nákladních vozidel snížit emise CO2 z nákladních vozidel o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030 ve srovnání s hodnotami v roce 2019. To je velká výzva.

V posledních 20 letech vynakládá odvětví nákladních vozidel ohromné úsilí na snížení emisí CO2 v průměru o 1 % ročně. Nyní čelíme cíli dosáhnout 15% snížení’ za 6 let — v průměru o 2,5 % ročně! Cíl dosáhnout 30% snížení do roku 2030 znamená v letech 2025 až 2030 v průměru 3 % ročně! To je obrovská hodnota!

Nová legislativa

Máme-li splnit cíle pro rok 2025, budeme muset prozkoumat všechny dostupné možnosti. Kde můžeme dosáhnout úspory paliva a emisí CO 2? Kde můžeme motory a hnací soustavy ještě zefektivnit? Mohou hrát roli pneumatiky s nižším valivým odporem? Jaká vylepšení můžeme provést u systémů, které pomáhají řidiči i vozidlu, jako je prediktivní tempomat a funkce EcoRoll? Významnou roli v tom budou hrát také nové právní předpisy týkající se rozměrů a hmotnosti vozidel, které umožňují vyrábět delší a tedy aerodynamičtější nákladní vozidla.

Celý cyklus

Rozhodujícím faktorem při dosahování cílů Evropské unie je to, co je vypouštěno z výfuku, nikoli to, co se používá k výrobě požadované „energie“, ať už se jedná o palivo nebo elektřinu. Toto nastavení se však po roce 2030 změní. Od té doby dojde k přechodu na rámec „od nádrže ke kolům“ a bude zvažován celý řetězec, abychom měli kompletní obrázek!

 
 

Nové evropské předpisy týkající se rozměrů a hmotnosti

Diskuze o této nové legislativě byly dlouhé, ale od 1. září 2020 smějí vozidla s o něco delší kabinou jezdit po evropských silnicích. Přípustné maximální rozměry pro délku nákladu zůstávají beze změny, ale výrobci nyní smějí vyrábět delší kabiny za předpokladu, že povedou k lepší aerodynamice a zlepšenému zornému poli.

Cíle jsou jasné: zlepšená aerodynamika je přínosná jak z hlediska spotřeby paliva, tak z hlediska emisí CO₂; lepší zorná pole zvyšují bezpečnost na silnicích, zvláště s ohledem na zranitelné účastníky silničního provozu. Nákladní vozidla DAF nové generace jsou první v tomto odvětví, která využívají nové předpisy EU upravující hmotnosti a rozměry.

 
 

Certifikát CO2 v nástroji Vecto

Jako společnost s vedoucím postavením v oblasti efektivity přepravy a péče o životní prostředí byl DAF o krok napřed požadavky evropské legislativy vyžadujícími „certifikát CO 2“ pro všechna nákladní vozidla, která opouštějí výrobní závod.

Od ledna 2019 vyžadují evropské předpisy, aby všechna nově dodávaná nákladní vozidla 4x2 a 6x2 Euro 6 pro vysoké zatížení (od 16 tun) měla certifikát emisí CO 2. Tento požadavek je postupně vyžadován u dalších konfigurací nákladních vozidel. Tyto hodnoty emisních certifikátů jsou generovány za použití standardizovaného a certifikovaného nástroje Vecto, který se využívá napříč naším odvětvím. To znamená, že jako provozovatel přepravy můžete porovnávat hodnoty emisí CO 2 různých modelů a značek nákladních vozidel.

Jako výrobní závod jsme ze zákona EU povinni poskytnout hodnotu CO 2 pro každé nově dodané nákladní vozidlo. Ve společnosti DAF se však domníváme, že je důležité, abyste tuto hodnotu již předem znali, konkrétně v době, kdy se rozhodujete o nákupu vozidla. Náš jedinečný prodejní nástroj TOPEC umožňuje, aby vás servisní dealer DAF aby vás před nákupem informoval o hodnotách CO 2 vašeho budoucího vozidla. Tím je zajištěn maximální přehled a transparentnost.