KOMUNIKACE SPOLEČNOSTI DAF OHLEDNĚ NAŘÍZENÍ REACH

 

KOMUNIKACE SPOLEČNOSTI DAF OHLEDNĚ NAŘÍZENÍ REACH – INFORMACE O SEZNAMU NAVRŽENÝCH LÁTEK (ČLÁNEK 33 NAŘÍZENÍ REACH)

Nařízení REACH (reg. EK 1907/2006), článek 33.1, se zaměřuje na to, aby profesionální zákazníci dodávaných produktů mohli přijímat veškerá příslušná opatření k řízení rizik, která mohou vzniknout v důsledku přítomnosti látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) uvedených na aktuálním seznamu navržených látek (CL neboli Candidate List) k autorizaci, aby bylo zaručeno jejich bezpečné používání.

Společnosti DAF Trucks N.V. a PACCAR Parts Europe podporují obecně základní cíle nařízení REACH a konkrétně článek 33, což je v souladu s naším závazkem podporovat odpovědnou výrobu, manipulaci a používání našich produktů.

 

Přítomnost látek ze seznamu navržených látek – vozidla

Mnoho dílů používaných k výrobě vozidel DAF obsahuje látky SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), jak jsou definovány v legislativě REACH (článek 33). V důsledku toho některé typy vozidel v produktové řadě DAF obsahují látky SVHC. Podle informací poskytnutých dodavateli a nejlepších aktuálních znalostí společnosti DAF se to týká látek SVHC, tak jak jsou uvedeny v souboru ke stažení níže. Společnost DAF informace týkající se látek SVHC neustále aktualizuje. 

 
Seznam SVHC pro vozidla
 
 

Přítomnost látek v seznamu navržených látek – díly

V souladu s našimi nejlepšími znalostmi a na základě informací obdržených z našeho dodavatelského řetězce a našich vlastních údajů o produktech jsou látky ze seznamu navržených látek, vyskytující se v komponentních výrobcích v množství větším než 0,1 % w/w, uvedeny v níže uvedeném souboru ke stažení pro konkrétní vozidlo nebo díl. Společnost DAF/PACCAR Parts provádí průběžnou aktualizaci informací ohledně seznamu SVHC. 

 
Seznam SVHC pro díly